Project criteria

Het opzetten van onze projecten met sponsoren en donateurs gebeurt geheel vrijwillig vanuit Kenia, Nederland en overige landen.

Project criteria van DCV

De behoefte aan zelfstandigheidsprojecten wordt bepaald in overleg met de bestuurders en de lokale stichting in Kenia. Financiering van de projecten gaat in overleg met DCV die daarvoor de financiële middelen via geldwervingscampagnes bijeen tracht te brengen. Yvonne ter Avest wonend in Kenia speelt in het gehele proces een cruciale rol in de haalbaarheid en het besteden van investeringsgelden en beheer van exploitatiekosten. Projecten dienen een duurzaamheid karakter te hebben om op langere termijn het opvangcentrum te kunnen verduurzamen.

Project steunen door een donatie

We hanteren een ruim beleid bij het selecteren van nieuwe projecten, met eenvoudige voorwaarden. Wij zullen er alles aan doen om een project te steunen wanneer het project: 

Projecten succesvol!

Onze projecten slagen dankzij jouw, dit heeft bijzondere impact op de dagelijkse zorg van de kinderen namelijk …