Belastingvrij schenken

Schenken met belastingvoordeel.


Eénmalige giften

Je kunt een éénmalige gift doen ten name van de Stichting. Jouw gift is fiscaal aftrekbaar als deze op jaarbasis in totaal hoger is dan 1% van jouw drempelinkomen met een minimum van € 60,00 tot maximaal 10% van jouw drempelinkomen. Het drempelinkomen is jouw totale inkomen in een jaar: het inkomen uit werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit vermogen (box 3), maar zonder persoonsgebonden aftrek.

Voor fiscale partners geldt de som van gezamenlijke drempelinkomen. Het aftrekbare bedrag mag vrij verdeeld worden over de partners.

Je kunt jouw giften dus aftrekken bij het hoogste inkomen.

Periodieke giften

geld voor de duur van tenminste 5 jaar is deze jaarlijkse gift volledig aftrekbaar. Hiervoor geldt geen drempel en ook geen maximum voor de aftrekbaarheid. Giften komen automatisch te vervallen bij overlijden dan/wel de gekozen regeling bij het vastleggen van de overeenkomst.

Jouw gift komt automatisch te vervallen wanneer Stichting Diani Children’s Village niet meer over de ANBI-status beschikt en/of  tussentijds jouw arbeidsovereenkomst komt te vervallen en bij arbeidsongeschiktheid.

Voor informatie over éénmalige of periodieke giften verwijzen wij je graag naar de website van de belastingdienst.