Het bestuur

Het bestuur van Stichting Diani Children’s Village ziet erop toe dat de gestelde doelen worden bereikt
en dat de Stichting financieel gezond blijft.

Opgroeien is zorgen!

Het bestuur

De voorzitter, Eric, spreekt Yvonne jaarlijks persoonlijk als hij Kenia bezoekt. De overige tijd van het jaar verloopt de communicatie, zoals tussentijdse verslaglegging en overige zaken, via e-mail en Skype. Daarnaast vergaderen de bestuursleden 2 keer per jaar. Wil jij graag in contact komen met één van de bestuursleden? Je kunt via het contactformulier contact  met ons opnemen.

De bestuursleden

yvonne ter avest bestuurslid dcv Kenia
Yvonne | bestuurslid, Diani Beach, Kenia

eric van stapele voorzitter dcv kenia
Eric | penningmeester | voorzitter, Nederland

wilma polman bestuurslid dcv
Wilma | bestuurslid, Nederland

bas schellevis bestuurslid dcv
Bas | bestuurslid, Nederland

Samenvatting van Bas volgt nog …

Bestuursleden beloningsbeleid

De stichting bestaat uit een bestuur en vrijwilligers. Het bestuur voert haar functie op vrijwillige basis uit en ontvangt geen salaris of andere beloning voor de verrichte werkzaamheden. De bestuursleden hebben recht op een statutair vastgelegde onkostenvergoeding voor kosten die in uitoefening van de functie gemaakt worden. 

De stichting heeft momenteel geen betaald personeel in dienst, mocht dit in de toekomst veranderen zal dat hier vermeld worden en transparant gemaakt worden in het financiële jaarverslag.

Indien van toepassing een toegekende onkosten vergoeding zal worden uitgekeerd aan bestuursleden worden deze kosten separaat vermeld in het jaarverslag.