Veel gestelde vragen

Lees de veel gestelde vragen en antwoorden over Stichting Diani Children's Village.

Alle donaties ten behoeve van Stichting Diani Children’s Village komen ten goede aan het dagelijks onderhoud van de kinderen.

Daar staat het bestuur voor in. Wij leggen éénmaal per jaar verantwoording af in ons jaarverslag en de financiële cijfers worden gecontroleerd door een accountant. Daarnaast berichten wij over de voortgang via nieuwsbrieven. Onze projecten worden geleid door lokaal management, maar strak aangestuurd door het bestuur. Al onze inkomsten worden besteed aan het dagelijks onderhoud van onze kinderen. Het bestuur neemt alle bestuurskosten voor eigen rekening.

Iedereen, jij als particulier, maar ook een vereniging, fonds of andere entiteit kan een financiële bijdrage leveren.

Ja, Stichting Diani Children’s Village heeft een ANBI status.

Wij vragen je te informeren bij de Belastingdienst welke fiscale voordelen er voor jou zijn.

Mooi initiatief! Laat het ons weten, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

 

Laat het ons weten. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Wil je een specifieke bestemming voor je donatie? Dan kan je ervoor kiezen jouw donatie te labelen voor een specifiek project.

Wij richten ons op de meest kansarme kinderen. Onze maatschappelijk werker kent de overheidsinstellingen en doet de voorselectie. Wij hanteren geen enkel ander criterium dan kansarm.

Nee, wij dragen geen religieuze visie uit en selecteren ook niet op basis van religie.

Na de lagere school worden de kinderen op middelbare scholen in de omgeving ondergebracht. Hun voortgang wordt op individueel niveau gerapporteerd en dus opgevolgd. Na het afronden van de middelbare school blijven wij de kinderen, voor zover mogelijk, volgen en zo nodig bijstaan.

De kinderen bevinden zich op afgesloten en beveiligde terreinen. Op school waken de leraren over de kinderen.

In Kenia is, zoals nagenoeg overal in Afrika, helaas sprake van corruptie, ook bij de overheid. Hoewel we onafhankelijk opereren zijn we voor zaken zoals huisvesting, vergunningen en het runnen van het kindertehuis afhankelijk van overheidsinstanties. Onze maatschappelijke medewerker onderhoudt de contacten met die instanties en (indirect) betrokkenen bij onze Stichting.  Door de opgebouwde goodwill krijgen we zaken, weliswaar soms vertraagd, gedaan.

De Stichting bestaat uit één bestuurslid woonachtig in Kenia en drie bestuursleden uit Nederland. Het bestuurslid uit Kenia stuurt het kindertehuis aan. Vanuit Nederland houden de bestuursleden zich met name bezig met de fondsenwerving. De Stichting heeft voldoende financiële buffer opgebouwd om in geval van het wegvallen van alle donaties/sponsoring de projecten nog anderhalf jaar te financieren.

Het bestuurslid uit Kenia heeft regelmatig contact met de voorzitter in Nederland. Daarnaast werken op locatie 24 uur per dag huismoeders die de sociaal medewerker dagelijks informeren over de gang van zaken in het kindertehuis. Het bestuur uit Nederland bezoekt minstens 2 maal per jaar de Stichting in Kenia.

Het bestuur heeft een brede ervaring in het bedrijfs- of maatschappelijk leven. Daarnaast wordt het bestuur terzijde gestaan door een aantal adviseurs in Kenia op het gebied van onderwijs, pedagogiek, communicatie en management development.

Het bestuur is onbezoldigd. De bestuursleden nemen bovendien alle bestuurskosten, waaronder reis- en verblijfskosten, voor eigen rekening.

Wij leggen jaarlijks verantwoording af in het jaarverslag. Regelmatig worden de sponsoren geïnformeerd over de voortgang middels informatie op de website en via nieuwsbrieven. De jaarcijfers worden door een accountant in Nederland gecontroleerd.

Wij zijn op dit moment voor alle kosten afhankelijk van sponsoring en donaties. Omdat we die afhankelijkheid willen verkleinen, worden projecten opgezet die op termijn voor een substantieel deel de kosten moeten gaan dekken. Bovendien proberen we vaste kosten te minimaliseren door bijvoorbeeld zelf groenten en fruit te verbouwen en de meubels, die in de werkplaats op het terrein van het kindertehuis worden gemaakt, te verkopen.