Diani Childrens Village
DCV ANBI-status sinds 2017

Stichting Diani Children’s Village is opgericht tot het verlenen van financiële ondersteuning voor het opvanghuis Diani's Children Village in Diani Beach 35 kilometer ten zuiden van de havenstad Mombassa in Kenia.

Diani Children’s Village is een kindertehuis en noodopvang waar wezen, verwaarloosde en mishandelde kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige individuen.

Sponsor gelden


Alle sponsorgelden komen rechtstreeks ten goede aan het welzijn van de kinderen. Het kindertehuis Diani Children's Village ontvangt sponsorgelden van zowel lokale als internationale particulieren en organisaties. Met sponsorgelden is een permanent onderkomen gerealiseerd. Het nieuwe onderkomen kon worden gebouwd nadat een lokaal zakencontact grond ter beschikking stelde en een architect een aanbood een ontwerp te maken voor het nieuw te bouwen opvanghuis.

In 2000 werd de bouw gerealiseerd en verhuisden de kinderen van het eerste gehuurde huis naar de nieuwbouw. Hierna is begonnen met het bouwen van een werkplaats, bibliotheek annex computerruimte. In de werkplaats kunnen de kinderen basisvaardigheden leren om uiteindelijk de mogelijkheid te bieden op een normaal bestaan in de toekomst. De bibliotheek is tevens bedoeld om kinderen uit de directe omgeving toegang te verlenen tot boeken om de leescultuur te bevorderen. Tevens bedoeld om de kinderen uit de gemeenschap te stimuleren gezamenlijk huiswerk te maken.

Kinderopvang


Diani Children’s Village vangt kinderen op in de leeftijd van enkele maanden tot aan 18 jaar waarna ze verder begeleid worden buiten de opvang. De meeste kinderen in de opvang zijn wees, zijn verlaten en/of verwaarloosd en soms zelfs mishandeld. Kinderen worden soms door de politie aangebracht, in andere gevallen wordt door ziekenhuizen of organisaties contact gezocht. Voordat een kind definitief in de opvang kan worden opgenomen, wordt eerst grondig onderzoek verricht naar de achtergronden van het kind. Het "District Children’s Department" neemt uiteindelijke de beslissing om een vergunning te verlenen om het kind in het kindertehuis op te mogen vangen.

Wanneer de kinderen 4 jaar zijn gaan ze naar de kleuter en vervolgens naar de basisschool. Om verder de kinderen de gelegenheid te geven met andere kinderen uit families en van diverse achtergronden om te gaan, is gekozen voor deze vorm van onderwijs in plaats van onderwijs in het kindertehuis zelf. Alles ten doel om het kind een zo normaal mogelijk leven te bieden zover mogelijk. In hun vrije tijd worden de kinderen aangemoedigd te sporten, zich verder te bekwamen in de basiswerkzaamheden in de werkplaats, in het maken van kleding, te tuinieren of verder te helpen bij zelfvoorzienende projecten in het kindertehuis.

Enkele oudere kinderen zitten inmiddels extern op een middelbare school en komen alleen in de vakanties weer thuis.
 Daarnaast kunnen een aantal jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, die niet in het huis zijn opgegroeid, meeprofiteren van het onderwijsprogramma van Diani Children Village. Ook deze kinderen komen naar het huis tijdens de vakanties en helpen mee met de dagelijkse taken in het kindertehuis. Voor de oudere kinderen is een paar jaar geleden een nieuw onderkomen gerealiseerd, zodat ze verder onafhankelijker kunnen worden, maar altijd nog een plek gewaarborgd is om terug te keren in de vakantie periode en een stabiele woonomgeving om te studeren en te verblijven.

Opvangcentrum


Diani Children’s Village als project fungeert sinds een paar jaar ook als een tijdelijk opvangcentrum. Kinderen kunnen tijdelijk opgenomen worden in gevallen van nood. Onze sociaal medewerkster werkt hard aan het vinden van familieleden van de kinderen die hier in het huis opgenomen moeten worden door omstandigheden. Ook al duurt het af en toe lang, in de meeste gevallen lukt het om meer te weten te komen over de achtergrond van de kinderen en hun familie situatie. Indien een familielid gevonden wordt, wordt er gewerkt aan het opbouwen van een nieuwe relatie. Vaak zijn familieleden te arm, hebben zelf kinderen en willen geen verantwoordelijkheid dragen voor kinderen van overleden familieleden. Als een financiële situatie het enige probleem is, blijven we vanuit Diani Children’s Village een kind financieel ondersteunen ook als hij/zij bij familieleden permanent ondergebracht kan worden.

Vast personeel


Het vaste personeel van Diani Children’s Village bestaat uit huismoeders die 24 uur per dag in een ploegendienst samenwerken om de kinderen te begeleiden en te verzorgen.

Een sociaal medewerkster is aangesteld om dagelijks contact te onderhouden. Een huisvader is aanwezig met diverse deeltaken waaronder chauffeur voor begeleiding van de kinderen en neemt verder taken op zich als projectleider, tuinman en timmerman.