Diani Childrens Village
DCV ANBI-status sinds 2017

Visie en Doelstellingen

Visie/Missie

Het creëren van een stabiele en veilige leefomgeving waar wees kinderen en/of verwaarloosde en mishandelde kinderen op kunnen groeien.

Kinderen zich verder kunnen ontwikkelen met zelfvertrouwen en een toekomst perspectief geboden worden naar een geheel zelfstandig leven in de maatschappij.

Doelstellingen

 1. Het beschermen van de belangen van kinderen, het bevorderen van hun welzijn om een zo normal mogelijk leven te bieden.
 2. Voorzien in basisbehoeften zoals:
  Onderdak
  Voedsel
  Medische voorziening
  Opleiding
 3. Kinderen/Jongeren helpen een zelfstandig leven te leiden in de toekomst door te helpen met het vinden van de juiste training/opleiding en streven naar een vaste baan.
 4. Samenwerking en coöperatie met lokale autoriteiten en andere non-profit organisatie en individuelen met soortgelijke doelstellingen.