Beleidsplan & jaarverslag

In het beleidsplan van DCV wordt beschreven: doelstellingen, werkwijze en haar activiteiten.

Beleidsplan

In het beleidsplan legt het bestuur verantwoording af over het te voeren beleid. Het bestuur geeft volledige openheid over het financiële beheer. Daarnaast vinden de bestuursleden het belangrijk dat donateurs, sponsoren, vrijwilligers en belangstellenden goed inzicht hebben in het functioneren van de Stichting.