Diani Childrens Village
DCV ANBI-status sinds 2017

Bestuur | Beleidsplan | Jaarverslagen

Bestuur

Het bestuur van Stichting Diani Childrens Village bestaat momenteel uit onderstaande personen:

Yvonne ter Avest - Bestuurslid Kenia

Bas Schellevis - Bestuurslid Nederland

Wilma ter Avest - Secretaris Nederland

Eric van Stapele - Voorzitter/Penningmeester Nederland

Wilt u graag in contact komen met één van de bestuursleden? Dan kunt u het contactformulier op onze website gebruiken.

  • Het bestuur van Diani Childrens Village vergaderd tweemaal per jaar. Veruit verlopen de meeste contacten tussen bestuursleden telefonisch en per e-mail.
  • De voorzitter spreekt Yvonne ter Avest persoonlijk jaarlijks als hij Kenia bezoekt voor zijn werkzaamheden in het land.
  • De rest van de communicatie met Yvonne ter Avest in Kenia verloopt via e-mail en Skype voor dringende zaken en tussentijdse verslaggeving.

ANBI | status

Stichting Diani Children's Village is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Wilt u een gift doen aan de stichting kunt u gebruik maken van de fiscale voordelen die de Belastingdienst bied (lees verder).

Beleidsplan | Jaarverslagen

In het beleidsplan legt het bestuur verantwoording af over het te voeren beleid. Het bestuur geeft volledige openheid over het financiële beheer. Het bestuur vindt het belangrijk dat donateurs, vrijwilligers en belangstellenden goed inzicht hebben in het functioneren van de stichting. Jaarlijks publiceert de stichting de jaarrekening en jaarverslag.

Beleidsplan

Voor inzicht in het beleidsplan 2016-2020 kunt u hieronder dubbelklikken, waarna u het beleidsplan kunt downloaden.

'

Jaarverslagen

Hieronder zijn de jaarverslagen opgenomen vanaf de start van de oprichting in 2016. Voor inzicht in een jaarverslag kunt u hierop dubbelklikken, waarna u het jaarverslag kunt downloaden.