Diani Childrens Village
DCV ANBI-status sinds 2017

ANBI – Status

Sponsoring

Stichting Diani Children's Village ontvangt steun van verschillende particulieren en bedrijven, die zich maatschappelijke betrokken voelen en ons ondersteunen waarvoor wij zeer dankbaar zijn. In onze jaarrekening is terug te vinden dat alle opbrengsten 100% ten goede komt aan de opvang. Diani Children's Village beschikt over een ANBI-status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Voor meer informatie kunt u de informatie terugvinden op de website van de belastingdienst.

Eenmalige giften

U kunt een eenmalige gift doen op onderstaande bankrekening ten name van de stichting. Uw gift is fiscaal aftrekbaar als deze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw drempelinkomen met een minimum van €60, tot maximaal 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is uw totale inkomen in een jaar: het inkomen uit werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit vermogen (box 3), maar zonder persoonsgebonden aftrek. Voor fiscale partners geldt de som van gezamenlijke drempelinkomen. Het aftrekbare bedrag mag vrij verdeeld worden over de partners. U kunt uw giften dus aftrekken bij het hoogste inkomen.

Periodieke giften

Als u met de stichting een schriftelijke overeenkomst sluit voor een periodieke gift in geld voor de duur van tenminste 5 jaar, deze jaarlijkse gift is volledig aftrekbaar. Hiervoor geld geen drempel en ook geen maximum voor de aftrekbaarheid. Giften komen automatisch te vervallen bij overlijden dan/wel de gekozen regeling bij het vastleggen van de overeenkomst. De gift komt automatisch te vervallen indien DCV niet meer over de ANBI-status beschikt en/of u tussentijds uw arbeidsovereenkomst komt te vervallen en bij arbeidsongeschiktheid.

Bedrijf

Eenmalige en/of Periodieke giften van bedrijven aan de stichting zijn aftrekbaar van de belasting in het boekjaar waarin de giften zijn gedaan. Er is er geen drempel voor de giftenaftrek. Het maximum aan giftenaftrek is 50% van de winst en moet onder de € 100.000 blijven. De winst van de onderneming mag door deze belastingaftrek niet negatief worden. Uw giften moeten schriftelijk aantoonbaar zijn. Het advies is om dit te overleggen met uw belastingadviseur.